Fundacja Kierunek Przygoda

KCA DiM Czas Przygody

Podstawowym celem Fundacji „KIERUNEK PRZYGODA” jest stwarzanie warunków do prawidłowego rozwoju psychoruchowego dzieci i młodzieży oraz do pozytywnego kształtowania ich charakteru, propagowanie postaw proekologicznych w duchu szacunku do innych istnień, organizacja czasu wolnego oraz wypoczynku letniego i zimowego, wspólne z dziećmi i ich rodzicami poznawanie tradycji naszego regionu i kraju.

Adres:

ul. Bajana 7/18, 54-129 Wrocław

Godziny otwarcia:

Wtorek:

13:30-18:30

Środa:

15:30-18:30

Czwartek:

16:00-18:00

Piątek:

9:45-11:15

16:00-17:00

 

Email:

viki@kierunekprzygoda.org.pl

Numer telefonu:

502 50 50 51

WWW:

http://kierunekprzygoda.org.pl/

Proponowane aktywności

Zajęcia interdyscyplinarne grupy młodsze:

gr.I- SP113 WT 13:30-15:00
gr.II- SP113 WT 15:00-16:30
gr.III – SP118 ŚR 15:30-17:00
gr.IV- SP25 CZ 16:00-17:00
gr.V- GENERATOR CZ 17:00-18:00
gr.VI- SP118 PT 9:45-11:15
gr.VII- SP25 PT 16:00-17:00

Zajęcia interdyscyplinarne grupy starsze:

gr.VIII SP 113 WT 17:00-18:30
gr.IX SP 113 ŚR 17:00-18:30
gr.X GENERATOR CZ 18:00

Skip to content